Nybyggnation & tillbyggnad av stålstommar

Vi har vårt säte i dalsländska Åmål och vänder oss till både små och stora kunder över mellan- och västra Sverige.

Vi åtar oss även uppdrag i Norge. Vi har inriktat oss på konstruktioner för industri och lantbruk. Vi kan erbjuda er specialanpassade lösningar vid nybyggnation, renovering och tillbyggnation.

Vår specialitet är nybyggnation, renovering och tillbyggnation av hallar och byggnader i stål för industri och lantbruk. Att bygga i stål har många fördelar, det är både kostnadseffektivt och ger tåliga konstruktioner som håller länge.

Kunders trygghet

För oss är dialogen och närheten till våra kunder viktigt. Vi vill att ni som kunder skall känna en trygghet i oss som samarbetsparter.

Målsättning

Vår målsättning är att göra det lilla extra för våra kunder, vi finns här för er under hela projektets gång och även när vi lämnat arbetsplatsen, så skall ni känna trygga i att ni kan ringa oss vid eventuella frågor.

Bygga eget?

Vi har ett stort urval av stålstommar, överbyggnader i stål och plåt, portar och fönster som vi genom samarbetsparters kan leverera till er.